ارتباط با ما

با ما درارتباط باشید :

الکتریکی یگانه در نظر دارد به منظور ارتقاع سطح کیفی ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را پذیرا باشد . با تشکر از لطف شما.

مشتریان گرامی :

زمان پاسخ گویی به ایمیل شما حداکثر ۲۴ ساعت بوده . (درصورتی که طی این زمان پاسخ شما داده نشد میتوانید با شماره های سایت در ارتباط باشید) از ارسال ایمیل های تک جمله ای خودداری نموده و سوالات و درخواست قیمت را در یک ایمیل به ترتیب ذکر نمائید .

راه های ارتباطی

ارتباط با ما

ارتباط با ما
با ما در ارتباط باشید
الکتریکی یگانه در نظر دارد به منظور ارتقاع سطح کیفی ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را پذیرا باشد .
با تشکر از لطف شما

مشتریان گرامی :
زمان پاسخ گویی به ایمیل شما حداکثر ۲۴ ساعت بوده .
(درصورتی که طی این زمان پاسخ شما داده نشد میتوانید با شماره های سایت در ارتباط باشید)
از ارسال ایمیل های تک جمله ای خودداری نموده و سوالات و درخواست قیمت را در یک ایمیل به ترتیب ذکر نمائید .

ارتباط با ما
با ما در ارتباط باشید
الکتریکی یگانه در نظر دارد به منظور ارتقاع سطح کیفی ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را پذیرا باشد .
با تشکر از لطف شما

مشتریان گرامی :
زمان پاسخ گویی به ایمیل شما حداکثر ۲۴ ساعت بوده .
(درصورتی که طی این زمان پاسخ شما داده نشد میتوانید با شماره های سایت در ارتباط باشید)
از ارسال ایمیل های تک جمله ای خودداری نموده و سوالات و درخواست قیمت را در یک ایمیل به ترتیب ذکر نمائید .
ارتباط با ما
با ما در ارتباط باشید
الکتریکی یگانه در نظر دارد به منظور ارتقاع سطح کیفی ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را پذیرا باشد .
با تشکر از لطف شما

مشتریان گرامی :
زمان پاسخ گویی به ایمیل شما حداکثر ۲۴ ساعت بوده .
(درصورتی که طی این زمان پاسخ شما داده نشد میتوانید با شماره های سایت در ارتباط باشید)
از ارسال ایمیل های تک جمله ای خودداری نموده و سوالات و درخواست قیمت را در یک ایمیل به ترتیب ذکر نمائید .