چوک – سلف – مگنت – ویبراتور

سفارش ساخت انواع چوک ، مگنت ، سلف و ویبراتور در سایز ها و توان های مختلف پذیرفته میشود

توان سایزولتاژ
40 66230-380
60 76230-380
100 84230-380
150 96230-380
250 120230-380
500 150230-380
1000 170230-380
1500 190230-380